მწერების ელექტრო საკლავი 12W
მწერების ელექტრო საკლავი სიმძლავრე: 12W
45
მწერების ელექტრო საკლავი 16W
მწერების ელექტრო საკლავი სიმძლავრე: 16W
50
მწერების ელექტრო საკლავი 40W
მწერების ელექტრო საკლავი სიმძლავრე: 40W
80
მწერების ელექტრო საკლავი 30W
მწერების ელექტრო საკლავი სიმძლავრე: 30W
65
მწერების ელექტრო საკლავი 20W
მწერების ელექტრო საკლავი სიმძლავრე: 20W
55
მწერების ელექტრო საკლავი 3W
მწერების ელექტრო საკლავი სიმძლავრე: 3W
19