sm

ჩირის აპარატი BOSCH B-7710
მოდელი:B-7710 სექციების რაოდენობა : 10 სიმძლავრე : 4500w
129
ჩირის აპარატი FRANKO FDH-1065
სიმძლავრე: 650 W დონის რაოდენობა: 12 გამოშრობის ტემპერატურა: 35-70°C გაგამოყენება: ხილი
235
ჩირის აპარატი FRANKO FDH-1066
სიმძლავრე: 450 W დონის რაოდენობა: 6 მართვის ტიპი: მექანიკური გამოშრობის ტემპერატურა: 35-70&
185